Ogłowie bezwędzidłowe

Rodzaj ogłowia dopasowuje się przede wszystkim pod kątem umiejętności i temperamentu konia oraz doświadczenia jeźdźcy. Niewłaściwie dobrane może sprawiać zwierzęciu dyskomfort, ocierać je, przez co wierzchowiec może się zrazić do treningu. Ogłowia bezwędzidłowe nie posiadają w swojej konstrukcji wędzidła, a jeździec przekazuje wierzchowcowi informacje tylko poprzez oddziaływanie na kość nosową. Ze względu na brak wędzidła, ogłowie bezwędzidłowe w nieodpowiednich rękach może okazać się mniej delikatne od tradycyjnych.